W sprawie:
uchwały budżetowej na 2020r.

Data uchwały:
2019-12-18

Numer uchwały:
XV/106/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego