W sprawie:
Zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2004-03-01

Numer uchwały:
XVI/92/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego