Lp.

Termin komisji

Temat komisji

Mat. przygotowuje

1.

sierpień

1.     Wizytacja szkół i przedszkoli w związku z nowym rokiem szkolnym 2023/2024

2.     Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy

Dyrektorzy szkół

 

2.

wrzesień

1.     Działalność Zakładu Komunalnego w 2023 roku, inwestycje, komunikacja, plany inwestycyjne

2.     Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy

Prezes Zakładu Komunalnego

3.

październik

1.     Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy własnych i zewnętrznych.

2.     Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy

Wójt

4.

listopad

1.     Podatki i opłaty lokalne na rok 2024

2.     Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy

Wójt

5.

grudzień

1.     Omówienie planu budżetu na 2024 r.

2.     Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy

Wójt