Kleszczewo, 21.02.2024r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 


o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku
z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kleszczewo           Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022r. poz. 840 ze zm.) oraz w związku z §18 b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56), zawiadamiam o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kleszczewo karty adresowej obiektu:

Budynek mieszkalny w miejscowości Krzyżowniki 9, gmina Kleszczewo (dz. 45/1, obr. Krzyżowniki)

 

 

 

 

 

/-/ Bogdan Kemnitz

Wójt gminy Kleszczewo

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Joanna Laskowska

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

j.laskowska@kleszczewo.pl