W sprawie:
Ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2005-11-22

Numer uchwały:
XXXIX/184/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego