W sprawie:
przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

Data uchwały:
2016-04-27

Numer uchwały:
XVII/125/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia