W sprawie:
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2016-09-28

Numer uchwały:
XX/144/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym