W sprawie:
dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Kleszczewo za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Data uchwały:
2017-05-04

Numer uchwały:
XXIX/205/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego