W sprawie:
Uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Data uchwały:
2004-05-27

Numer uchwały:
XIX/107/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego