Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją z dnia 28 kwietnia 2023r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W zawiązku z powyższym taryfa wchodzi w życie z dniem 01.06.2023r. i będzie obowiązywała do 31.05.2026r.

W załączeniu decyzja nr PO.RZT.70.2.2023/D/FK oraz załącznik do decyzji.

Decyzja PO.RZT.70.2.2023_D_FK-1

Załącznik do PO.RZT.70.2.2023_D_FK-1