Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8985427
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych » Sesje Rady Gminy » Kadencja 2006-2010 Wersja do druku

Data posiedzenia:
2007-04-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Absolutorium dla Wójta Gminy:
a)sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.,
b)sprawozdanie z działalności Wójta Gminy,
c)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006r.,
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
e)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
f)dyskusja,
g)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gowarzewie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kleszczewie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przejęcia porzuconego pojazdu na własność Gminy Kleszczewo.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Kleszczewie.
12.Działalność GOKiS.
13.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16.Zapytania i wolne wnioski.
17.Zakończenie.


Uwagi:Załączone dokumenty
  sprawozdanie z wykonania uchwał z sesji 6 (28.5kB) pobierz pokaż
  Wykonanie budżetu gminy za rok 2006 - część tabelaryczna (7.8MB) pobierz pokaż
  Wykonanie budżetu gminy za rok 2006 - część opisowa (11.3MB) pobierz pokaż
  sprawozdanie z działalności Wójta (11.3MB) pobierz    
  Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu (1.3MB) pobierz pokaż
  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (641.6kB) pobierz pokaż
  Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej (1.1MB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 42 - zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Gowarzewie (23kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 43 - zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Kleszczewie (24kB) pobierz pokaż
  uchwała nr 44 - zgoda na zamianę gruntu (24.5kB) pobierz pokaż
  Uhwała nr 45 - zgoda na nabycie udziału w nieruchomości (23.5kB) pobierz pokaż
  uchwała nr 46 - stwierdzenie przejęcia na własność gminy porzuconego pojazdu (24kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 47 - zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości w Kleszczewie (24kB) pobierz pokaż
  Sprawozdanie GOKiS (2.4MB) pobierz pokaż
  GOKiS - koordynacja współpracy (716.3kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 41 - absolutorium dla Wójta (28kB) pobierz pokaż
  protokół - sesja 7 (102kB) pobierz pokaż
  lista obecności 26_04_2007 (132.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Biuro Rady, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2007-04-12 14:59:57, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2007-04-12 15:00:39, Ostatnia zmiana: 2009-12-07 10:58:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1388