Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8985234
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych » Sesje Rady Gminy » Kadencja 2006-2010 Wersja do druku

XXIV Sesja Rady Gminy 13 listopada 2008r.

Data posiedzenia:
2008-11-13

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
13. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14. Informacja nt. oświadczeń majątkowych.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Uwagi:Załączone dokumenty
  SPRAWOZDANIE SESJA (27.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 179 (25.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 180 (38kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 181 (26.6kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 182 (29.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 183 (43.3kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 184 (34.8kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 185 (33kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 186 (28kB) pobierz pokaż
  APEL (26.9kB) pobierz pokaż
  Protokół (97.3kB) pobierz pokaż
  lista obecności 13_11_2008 (92.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Kalisz, Data wytworzenia: 2008-10-22 12:58:42, Wprowadził do systemu: Agnieszka Kalisz, Data wprowadzenia: 2008-10-22 12:59:30, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Kalisz, Data publikacji 2008-10-22 12:59:42, Ostatnia zmiana: 2009-12-07 10:07:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1108