Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8985531
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych » Sesje Rady Gminy » Kadencja 2006-2010 Wersja do druku

XLII Sesja Rady Gminy 25 marca 2010r.

Data posiedzenia:
2010-03-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo
nieruchomości położonej w Nagradowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
na 2011r. środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę ciśnieniowej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo,
Markowice, Kleszczewo, Poklatki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW zadania pod nazwą „Budowa ciśnieniowej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo,
Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymianę sieci wodociągowej w
miejscowościach Krerowo, Kleszczewo, Poklatki”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług
świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie odbioru
ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług
świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji
autobusowej.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2009r.
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Uwagi:Załączone dokumenty
  UCHWAŁA 290 (40.1kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 288 (51.4kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 285 (25.9kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr 287 (28.6kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 288 - załączniki (37.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 288 - załączniki_1 (43.8kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 288 - załączniki_2 (36.6kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 288 - załączniki_3 (43.5kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 288 - załączniki_4 (37kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA NR 289 (34.8kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr 286 (29.1kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 284 (27.8kB) pobierz pokaż
  Sprawozdanie Kom_ Rew_ za 2009r_ (36.1kB) pobierz pokaż
  SPRAWOZDANIE SESJA_1 (30.7kB) pobierz pokaż
  Protokół sesyjny z 25 marca (130.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Podinsp. ds. obsługi rady i promocji gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2010-03-04 10:48:11, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2010-03-04 10:48:36, Ostatnia zmiana: 2010-04-23 08:19:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1035