Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8985237
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych » Sesje Rady Gminy » Kadencja 2006-2010 Wersja do druku

XXVI Sesja Rady Gminy 30 grudnia 2008r.

Data posiedzenia:
2008-12-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Budżet gminy na 2009r.
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c)odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy
d)odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,
e)dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,
f)głosowanie nad projektem uchwały.
6.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2008r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
9.Podjecie uchwały w sprawie wydatków gminy, które nie wygasają w 2008r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
12.Podjecie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczewo w przedmiocie zmiany granic Gminy.
14.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16.Odpowiedzi na interpelacje.
17.Zapytania i wolne wnioski.
18.Zakończenie.
Uwagi:Załączone dokumenty
  Sprawozdanie z wykonania uchwał z sesji XXV (28.1kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 195 (43.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 196 (44.5kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 197 (38.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 197 załączniki (27kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 198 (132.3kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 199 (26.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 200 (27.4kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 201 (41.6kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 203 (32.6kB) pobierz pokaż
  Protokół - sesja 26 (86.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik do uchwały 195 (205.3kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 202 (48.6kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 1 do uchwały 195 (1.5MB) pobierz pokaż
  uchwała nr 204 (179.3kB) pobierz pokaż
  lista obecności 30_12_2008 (93.9kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Kalisz, Data wytworzenia: 2008-11-28 10:50:56, Wprowadził do systemu: Agnieszka Kalisz, Data wprowadzenia: 2008-11-28 10:51:17, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Kalisz, Data publikacji 2008-11-28 10:51:56, Ostatnia zmiana: 2014-09-18 10:41:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1085