Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496712
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Sprawy komunalne

Artykuły
  Uchwała nr L/251/2006 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.
  Uchwała nr XLIV/219/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow.
  Uchwała nr XLIII/212/2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze środków komunikacji gminnej.
  Uchwała nr XLIII/211/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Uchwała nr XLIII/210/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
  Uchwała XXXV/174/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kleszczewo wkładu niepieniężnego do Spółki Akcyjnej AQUANET z siedzibą w Poznaniu.
  XXXI/153/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  XXXI/152/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
  XXXI/151/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/2004 z dnia 01 marca 2004r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze środków komunikacji gminnej.
  XXII/115/2004 w spr. uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.
  XVII/99/2004 w spr. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kleszczewo wkładu niepieniężnego do spółki AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
  XVI/90/2004 w spr. cen i opłat za korzystanie ze śrdoków komunikacji gminnej.
  XVI/89/2004 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  XV/86/2004 w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej