Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9578140
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Budżet i finanse » 2005

Artykuły
  Uchwała nr XLIX/247/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczewo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania ulg
  Uchwała XL/198/2005 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006r.
  Uchwała XL/197/2005 w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie zaciągnięcia pożyczki dłuoterminowej
  Uchwała XXXIX/193/2005 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
  Uchwała XXXVII/182/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
  Uchwała XXXVI/178/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
  Uchwała XXXVI/177/2005 w spr. pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
  Uchwała XXXV/172/2005 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczewo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ...
  Uchwała XXXV/171/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
  XXXIII/166/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005.
  XXXIII/165/2005 w sprawie aciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  XXXIII/164/2005 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
  XXXII/158/2005 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
  XXXI/155/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
  XXXI/154/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.