Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8982261
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Usługi » Ogłoszenia

Artykuły
  Nadzór nad budową zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą towarzysząca w Kleszczewie
  Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Kleszczewo
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO - UNIEWAŻNIONY
  Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Kleszczewo
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2017/2018 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką.