Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496731
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/309/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Kleszczewo
  UCHWAŁA NR XXXVI/274/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
  Uchwała nr XXVI/183/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Kleszczewie.
  UCHWAŁA NR XXIII/164/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
  Uchwała nr XXII/153/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2021
  Uchwała XVIII/136/2016 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
  Uchwała Nr XVI/117/2016 w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Kleszczewie.
  Uchwała Nr XIV/93/2016 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
  Uchwała Nr XV/115/2016 w sprawie: wskazania jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
  UCHWAŁA Nr XII/77/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz OchronyOfiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo na lata 2016-2020.
  UCHWAŁA Nr XII/76/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Kleszczewo
  Uchwała nr XI/63/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
  Uchwała nr VII/39/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r.
  Uchwała nr V/29/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie