Zarządzenie Nr 20/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 czerwca 2005r.

 

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2005r.

 

 

Na podstawie art.29 ust. 2 oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. Đo finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo ustala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się harmonogram na III kwartał 2005r. w kwotach

 

3. Dochody 4.000.000 zł

 

4. Wydatki 4.500.000 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2005r.