W sprawie:
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścielem lub zarzadzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Data uchwały:
2012-07-25

Numer uchwały:
XXI/152/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego